Internet


Podmínky pro zřízení přípojky Internetu

Nutnou podmínkou pro zřízení přípojky pro Internet je vlastnit zařízení se síťovou ethernetovou kartou nebo v případě použití bezdrátového routeru s WiFi kartou (modulem).

Dále je nutné mít zavedenu alespoň přípojku (zásuvku) kabelové televize Elsat spol. s r.o. a to v následujících lokalitách:

Vzor smlouvy o zřízení a poskytování přístupu k síti Internet prostřednictvím datové sítě Elsat s. r. o. (Elsatnet) je k nahlédnutí zde. Aktuální všeobecné podmínky k této smlouvě jsou k nahlédnutí zde. Shrnutí smlouvy - balíček služeb strana 1, strana 2. Shrnutí smlouvy - Internet. Shrnutí smlouvy - kabelová televize. Podmínky změny poskytovatele. Informace před uzavřením smlouvy.

Dohledovým orgánem nad poskytovanými službami je Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz).


Domovská stránka | Mapa stránek | Kontakty