Prémiové kanály


Placení

Poplatky za zřízení digitální placené nabídky nebo filmového kanálu HBO se platí vždy v hotovosti technikovi, který provádí montáž.

Paušální poplatky lze platit formou:

Poplatky za služby lze hradit za různé periody:

Forma úhrady se sjednává při uzavření smlouvy a lze ji během poskytování služby libovolně měnit.

Při bezhotovostních převodech je bezpodmínečně nutné uvést variabilní symbol podle uzavřené smlouvy.

Paušální poplatky za digitální placenou nabídku a kanál HBO je nutno platit nejpozději do 15. dne měsíce předešlého!!!


Domovská stránka | Mapa stránek | Kontakty