O společnosti


Z historie firmy

Společnost Elsat spol. s r. o. byla založena v roce 1991. Od té doby se intenzivně věnuje výstavbě a provozování velkých televizních kabelových rozvodů. První televizní kabelový rozvod v Českých Budějovicích byl uveden do provozu již počátkem roku 1992. V současnosti provozuje společnost Elsat spol. s r. o. televizní kabelové rozvody v šesti městech. Jsou to: České Budějovice, Písek, Český Krumlov, Týn nad Vltavou, Kaplice a Vimperk.

Již od počátku výstavby prosazovala společnost Elsat spol. s r. o. vždy progresivní a nové technologie a postupy. Díky tomu byly naše sítě (na rozdíl od sítí mnoha jiných společností) od počátku stavěny jako tzv. ”hvězda”. Každý z našich účastníků má díky tomu koncovou televizní zásuvku a neznehodnotí mu příjem například sousedův vadný televizor. Naše televizní kabelové rozvody již od počátku distribuovaly televizní signály i v pásmu UHF a umožňovaly přenos “kanál vedle kanálu”. Díky tomu měli i majitelé starších televizorů možnost sledovat velké množství programů, aniž by museli kupovat drahý konvertor.

Jako první mimopražská společnost zavedl Elsat spol. s r.o. v televizním kabelovém rozvodu v Českých Budějovicích distribuci kódovaného filmového kanálu HBO. Rovněž byla velmi brzy zahájena distribuce programů šířených přes satelity v digitální podobě (MPEG 2). Nabídka filmových kanálů od HBO se dále rozšířila do dalších měst.

Díky tomu, že všechny naše sítě jsou připraveny pro přenos signálu i zpětným směrem, je možné je využít i pro přenos dat. Na konci roku 1997 byl uveden do provozu systém pro dálkový odečet dat z měřidel spotřeby tepelné energie prostřednictvím sítě kabelové televize společnosti Elsat spol. s r. o. V roce 1998 pak systém pro přenos dat pro regulační systém v některých výměnících tepla.

V létě 1999 byl uveden do provozu systém pro zpřístupnění celosvětové sítě INTERNET prostřednictvím televizního kabelového rozvodu společnosti Elsat spol. s r. o. v Českých Budějovicích. Od podzimu 2003 nabízíme Internet také ve Vimperku a od podzimu 2004 v Písku. Na jaře 2005 následovalo spuštění Internetu v Týně nad Vltavou, na podzim 2005 v Kaplici a na podzim roku 2006 byl Internet spuštěn i v Českém Krumlově. Od roku 2016 nabízíme vysokorychlostní připojení k internetu rychlostí 100Mb a 200Mb.

Naše společnost jako jedna z prvních v České republice již v roce 2005 zahájila ve svých televizních kabelových rozvodech šíření televizních programů i v digitální podobě, a to ve formátu DVB-C. Zákazníci tak mají možnost využít volně šiřitelnou digitální programovou nabídku. V souvislosti se zvyšováním kvality a uživatelského komfortu námi poskytovaných služeb jsme 1. května 2007 spustili v rozvodu České Budějovice novou digitální nabídku kódovaných (placených) televizních programů. V následujících letech se díky propojení lokalit po optických linkách digitální kódovaná nabídka rozšířila i do dalších měst a nabízíme několik volitelných balíčků programů.

V létě roku 2006 jsme v kabelovém rozvodu České Budějovice uvedli do provozu optickou páteřní síť! Signál z naší hlavní přijímací stanice je k našim zákazníkům dopravován po skleněném vlákně a širokopásmovém koaxiálním kabelu. V dalších letech jsme vybudovali optickou páteřní síť i v Písku, Vimperku a dalších městech.

Díky optickým trasám a propojeným rozvodů  nabízíme v kabelovém rozvodu pro naše zákazníky více než 140 digitálních TV programů ve formátu DVB-C, některé jsou ve vysokém rozlišení HD, dále nabízíme programy ve formátu DVB-T a  DVB-T2.

 


Domovská stránka | Mapa stránek | Kontakty