Kabelová televize


Časté dotazy ke kabelové televizi

Musím platit televizní poplatky České televizi, i když užívám kabelovou televizi?

Ano. Poplatníkem televizního poplatku je podle zákona č.348/2005 Sb. v platném znění fyzická osoba, která je vlastníkem televizního přijímače nebo jeho uživatelem, pokud není poplatníkem vlastník.

Televizní poplatek platí i účastník televizního kabelového rozvodu, protože televizní poplatek není součástí platby za kabelový rozvod.

Co mám udělat s kabelovou televizí v případě stěhování?

Ještě před stěhováním kontaktujte naše zákaznické oddělení, kde si domluvíte odpojení přípojky, případně její přepsání na nového majitele nebo nájemníka. Pokud se stěhujete v rámci sítí kabelové televize Elsat, bude vám přípojka převedena do nového bytu.

Šíří kabelová televize také rádia?

Ano. Příjem rozhlasových stanic po kabelu je možný z druhého výstupu účastnické zásuvky. Samozřejmě, pro opravdu kvalitní příjem je nezbytné připojení kvalitní účastnickou šňůrou a rovněž dobrý přijímač (tuner) s vestavěným anténním vstupem.

Některé programy, šířené v kabelovém rozvodu, mají silnější zvukový doprovod než jiné programy. Můžete s tím něco udělat?

Jednotlivé programy, šířené v kabelovém rozvodu, nabíráme z různých zdrojů (satelitní, pozemní, ...), od různých provozovatelů TV stanic, různou technologií a především se značně rozdílnou úrovní hlasitosti zvukového doprovodu. V kabelovém rozvodu je následně úroveň zvuku srovnána na nejvyšší možnou míru, tak, jak to omezené možnosti regulace na zařízení umožňují. Naprosté vyrovnání zvukových úrovní není technicky proveditelné.

Některé pořady v rámci jednoho programu i v kabelových rozvodech mají výrazně hlasitější než zvuk než jiné pořady (např. uváděné filmy). Můžete s tím něco udělat?

Programy přebíráme od vysílacích společností a v nezměněné podobě je distribuujeme našim zákazníkům. Pokud některé pořady (především reklamy) mají silnější zvukovou kulisu než ostatní, není to záležitost naší firmy, ale programové společnosti, většinou přímo jejich záměr.

Některé programy (např. ORF 1) vysílají některé pořady "deformovaně". Můžete s tím něco udělat?

Nikoliv. Obraz na ORF 1 není deformovaný. Stanice ORF 1 i některé další jde s dobou, vychází vstříc divákům s moderními širokoúhlými televizory a vysílají většinu svých pořadů, především filmů, v plném formátu 16:9. Majitelé klasických obrazovek 4:3 proto musí využít "zužovací" tlačítko na DO a obraz si ručně zúžit do formátu letterbox.

Co dělat, když nefunguje signál kabelové televize?

Zákazníkovi především doporučujeme :
  1. Zkontrolovat, zda jde elektrický proud
  2. Zkontrolovat, zda nemáte vypadlý konektor z televize nebo zásuvky
  3. Zkontrolovat, zda kabeláž vedoucí signál není poškozena či přerušena (přehryzána domácími zvířaty)
  4. Kontaktovat zákaznické oddělení nebo firmu pověřenou servisem

Proč není možné objednat si pouze jeden typ pořadů, třeba sportovní kanály?

V současnosti lze zakoupit distribuční práva na většinu kódovaných programů pouze pro šíření v „základní programové nabídce“. Jako samostatně placený kanál není většina programů dostupných, nebo je jejich cena podstatně vyšší. Jejich samostatné šíření by bylo pak stejně nákladné, jako šíření celé základní programové nabídky, do které jsou nyní zahrnuty. S přechodem na digitální vysílání se tato situace zlepší, neboť prostřednictvím Set Top Boxu bude možné šířit jako samostatně placené i další divácky zajímavé programy, nejenom HBO.

Jaké nové televizní programy připravujete?

V září 2005 spustila naše společnost vysílání dalších dvou populárně naučných kanálů Viasat Explorer a Viasat History, které byly ve všech městech zařazeny do základní programové nabídky a rozšířily spektrum pořadů, po kterých naši zákazníci nejvíce volali.

Od října 2006 byla naše programová nabídka dále rozšířena o dokumentární program Discovery Channel v češtině, který si naši zákazníci dlouhodobě přáli. A dále byl zařazen soft erotický program z produkce spol. Playboy – SPICE, který vysílá v noci, vždy po skončení vysílání Viasat Explorer.

Další změny a rozšíření připravujeme výhledově v naší digitální nabídce, naši zákazníci budou včas informováni.

Mohu prostřednictvím vaší kabelové televize sledovat nějaké digitální programy?

Od října roku 2005 spustila naše kabelová televize příjem digitálního vysílání prostřednictvím rozvodu kabelové televize. V současnosti jsou dostupné (pokud si zakoupíte digitální Set Top Box, za cenu 2000 Kč s DPH) čtyři volné satelitní digitální pakety v cizích jazycích bez žádných dalších dodatečných paušálních poplatků. Tímto můžete rozšířit svoji programovou nabídku o dalších 34 programů. Postupně bude tato nabídka rozšiřována. Jakmile bude spuštěno pozemní digitální vysílání, bude toto dostupné i v našem kabelovém rozvodu bez toho, abyste investovali další prostředky do příjmu těchto programů. Od roku 2005, resp. jara 2006 je digitální signál dostupný v kabelových rozvodech v Českých Budějovicích, Písku a Vimperku.

Od října roku 2006 je digitální nabídka dostupná i v rozvodech Český Krumlov, Kaplice, Týn a Trhové Sviny, kde jsou v provozu zatím dva digitální satelitní pakety v cizích jazycích.

Důležité upozornění: při zakoupení digitálního Set Top Boxu pro příjem digitálních DVB-C paketů za jednorázovou cenu 2000 Kč účastník neplatí za podstatné rozšíření spektra programové nabídky ŽÁDNÉ navýšení měsíčního paušálního poplatku – tento zůstává stejný jako za běžnou Základní programovou nabídku dle platného ceníku.

Jestliže si v obchodě zakoupím sériově vyrobený set top box nebo televizor pro pozemní digitální příjem s DVB-T tunerem a zapojím jej přímo na váš kabelový rozvod, budu moci sledovat vaši digitální nabídku?

NE, nikoliv! Kabelové digitální vysílání NELZE sledovat pomocí set top boxu s tunerem pro pozemní digitální vysílání DVB-T! Pro příjem kabelového dig. vysílání je nutný set top box nebo televizor s tunerem pro příjem kabelového digitálního vysílání DVB-C.

Kabelové (DVB-C), pozemní (DVB-T) a také satelitní (DVB-S) digitální televizní vysílání NENÍ TOTÉŽ !!!

Jedná se o různé systémy, s odlišnou modulací signálu, jinou technologii, vzájemně nekompatibilní a nezáměnnou, což vychází z rozdílné podstaty šíření signálu (kabel x vzduch x geostacionární dráha).

Je vaše digitální vysílání dostupné pouze těm zájemcům, kteří od vás koupí digitální Set Top Box?

Ne. Naše digitální kabelové vysílání není nijak kódováno či blokováno, a je za nezměněný paušální poplatek dostupné každému našemu účastníku, který má k dispozici odpovídající přijímací zařízení (set top box nebo televizor s digitálním kabelovým tunerem DVB-C). Nikoho nenutíme, aby si kabelový DVB-C set top box kupoval zrovna od nás, pokud vhodné přijímací zařízení sežene jinde a levněji. Tímto zařízením však NENÍ set top box (televizor) s pozemním digitálním tunerem DVB-T !

Bude možné po zahájení pozemního digitálního vysílání v našem kraji sledovat tyto programy i v nabídce kabelové televize ELSAT?

Ano. Jakmile bude pozemní digitální vysílání v Jihočeském kraji spuštěno, převedeme multiplexy A, B i C z pozemního formátu DVB-T do kabelového digitálního formátu DVB-C tak, aby všechny tyto programy mohli bez problémů sledovat ti naši účastníci, kteří si zakoupí náš (nebo jiný vhodný) DVB-C set top box (nebo televizor s DVB-C tunerem).

Kolik budu platit měsíční paušál, jestliže budu chtít sledovat digitálně šířenou nabídku

Při zakoupení digitálního Set Top Boxu pro příjem digitálních DVBC paketů za jednorázovou cenu 2000 Kč účastník neplatí za podstatné rozšíření spektra programové nabídky ŽÁDNÉ navýšení měsíčního paušálního poplatku – tento zůstává stejný jako za běžnou Základní programovou nabídku dle platného ceníku.

Zpoplatněn je pouze prémiový filmový digitální paket (dostupný jen v Českých Budějovicích, Písku, Vimperku a Týně nad Vltavou). Vice informací naleznete v sekci Prémiové kanály.

Je možné připojit digitální Set Top Box k více televizorům?

Ano, je to možné. Nelze však sledovat v jedné chvíli na každém televizoru různé digitálně šířené programy. Více informací naleznete v sekci Připojení Set Top Boxu k více televizorům.

 

 


Domovská stránka | Mapa stránek | Kontakty