Přeladění 2016


Chystaná změna v obsazení a řazení kabelové digitální DVB-C nabídky

Chtěli bychom předběžně upozornit naše účastníky na chystanou poměrně zásadní změnu, jež se bude týkat naší kabelové digitální DVB-C nabídky, k níž dojde 29. března 2016 od 8.00 hod do pozdních odpoledních hodin.

Vzhledem k neustálé potřebě rozšiřování programové nabídky a potřebě dalších přenosových kapacit, kvůli logičtějšímu řazení programů při ladění TVP a STB a také kvůli rušení některých kmitočtů signálem UFONu a jiných digitálních služeb musíme jednotlivé DVB-C pakety v naší nabídce jinak kanálově (frekvenčně) seřadit. Bude se tedy jednat o takovou "rošádu", většina našich DVB-C paketů změní své pozice přesunou se na jiné kanály/frekvence a u čtyřech z nich se změní i modulace.
Naši zákazníci budou v předstihu informováni dopisem o chystané změně, včetně nového kmitočtového plánu našich nabídek, protože po provedení této změny bude nutné provést kompletní opětovné naladění kabelové digitální nabídky a částečně také analogové nabídky.

Doporučujeme proto všem našim účastníkům se dopředu seznámit s postupem naladění vašich televizorů a set top boxů, aby nové naladění po provedení přesunů proběhlo co nejvíce hladce.


Domovská stránka | Mapa stránek | Kontakty